Амралт-Эзи нурууны амралт

Rest-Ezy нурууны түшлэг Эргономикийн хувьд бат бөх, хялбар суурилуулах зориулалттай.Rail Combo иж бүрдэлд хэрэглэхэд тохиромжтой.

Материал: 304
38 мм-ийн бариулд тохиромжтой