Шилэн эслэгээр бэхжүүлсэн тарилгын зэрэглэлийн naylo PA6

pageimg